ระบบคำนวณสินเชื่อธนาคารเบื้องต้น    
        
ราคาขาย การจ่ายเงินดาวน์

ขนาดห้อง ตรม.   จำนวนงวดผ่อนดาวน์ งวด
ราคาขายต่อ ตรม. บาท ผ่อนดาวน์ต่องวด บาท
ราคาขาย บาท คงเหลือกู้ธนาคาร บาท
ผ่อนดาว(15%) บาท
หักเงินจอง บาท
หักเงินทำสัญญา บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ (ธนาคาร)

อัตราดอกเบี้ย % ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
จำนวนงวด งวด
เงินค่างวดต่อเดือน บาท

ผลตอบแทนการลงทุน

แบ่งจ่ายผลตอบแทน 4 ครั้ง/ปี บาท  
ผู้ซื้อจะได้รับผลตอบแทนปีละ บาท  
ผลตอบแทนการลงทุน 6% ระยะเวลา 3 ปี บาท  

           
กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองให้ครบถ้วน ก่อนกดปุ่มคำนวณค่างวด